O nás

Společnost pro interdisciplinární a mezinárodní kontakty ve výzkumu 18. století, založena 13. března 1999 v pražském Klementinu. Cílem společnosti je podporovat interdisciplinární výzkum problematiky pobělohorských dějin českých zemí a další aktivity, které z vědeckého bádání bezprostředně vycházejí nebo mu poskytují podněty. Společnost chce vytvořit společnou organizační základnu badatelům různých oborů, zajišťovat informace o jejich aktivitách, zprostředkovávat potřebné kontakty a vytvářet prostor pro odborná setkávání, přednášky a diskuse.

 

Společnost se podílí na práci International Society for the Eighteenth-Century Studies (ISECS, zal. 1963), která v současnosti sdružuje více než osm tisíc badatelů, třicet národních společností, řadu badatelských center a zájmových skupin. Česká pobočka společnosti pro výzkum 18. století reprezentuje naše bádání na mezinárodní bázi tím, že šíří informace o svých členech a jejich aktivitách prostřednictvím adresáře a bulletinu mezinárodní společnosti. Vlastním Bulletinem informuje o organizačních a publikačních aktivitách mezinárodní společnosti i jejích jednotlivých členů. Funguje též jako subjekt, oprávněný k získávání finančních prostředků pro realizaci mezioborových projektů.

 

Sídlem společnosti je Praha, kontaktní adresa na předsedkyni je Ústav českých dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38.

 

Aktuální složení výboru najdete zde.

 

Aktuální stanovy najdete zde

 

Kontaktní email: osmnacte.stoleti[at]gmail.com

 

Členský příspěvek činí pro řádné členy 300 Kč, pro studenty 150 Kč, pro institucionální členy 1000 Kč. Prosíme Vas, abyste při platbě (složenkou či internetovým bankovnictvím) uváděl(a) svoje jméno a rok, za který platíte. Hrozí totiž, ze nebudeme schopni identifikovat původce platby.

 

Nové číslo účtu: 2900305431/2010 (Fio Banka)

From outside the Czech Republic:
IBAN CZ0520100000002900305431  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX