Graz 2011

Konges ISECS/SIEDS

ve Štýrském Hradci 2011

 

Světový kongres ISECS/SIEDS ve Štýrském Hradci, 25.-29. července 2011

 

První fáze zápisu návrhů na panely v rámci kongresu už uplynula. Již jsou zaregistrovaných 150 “sekcí” či “Workshopů”, jejichž celkový seznam naleznete na následující adresu:

http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/sections.html

Do 31 ledna 2011 je možné zaregistrovat návrhy na příspěvky v rámci jednotlivých panelů. Informaci o přijetí dostanou zájemci/zájemkyně do 1. března 2011. Potřebné formuláře se nachází na následující adresu.

http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/congressprogramme.html

Definitivní program bude zveřejněn na počátku června 2011.